• Mon - Sat 8.00 - 18.00
  • 489A/21/54 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh

digital signage

Vietnamdigitalsignage - Sự phát triển của IoT trong công nghệ Internet of Things đang cung cấp cho các nhà bán lẻ hàng loạt các lợi ích, từ việc thay thế sản phẩm nhanh hơn tới tăng năng suất hoạt động và IoT ngày càng được các thương hiệu gia đình chấp nhận sử dụng để tăng hiệu quả hoạt động, sự tuân thủ và quảng cáo tiếp thị.