• Mon - Sat 8.00 - 18.00
  • 489A/21/54 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh

Digital signage cho thư viện

Vietnamdigitalsignage. com -VDS - Kỹ năng triển khai biển báo kỹ thuật số - Phần 1. Bạn có 7s để làm cho khách hàng chú ý, quan tâm đến thông điệp của bạn trên màn hình quảng cáo KTS