VDS – Blockchain sẽ cách mạng hóa DOOH?

Blockchain, blockchain, blockchain … từ này gần như không thể không nhắc đến trong thế giới  của phương tiện truyền thông ngày nay.

DOOH và quảng cáo dựa trên vị trí

Ngành công nghiệp quảng cáo ngoài trời đang trải qua một phần nhỏ của một cuộc cách mạng . Sự ra mắt của các poster, ap-phích và bảng quảng cáo thông thường hiện không còn đủ để thu hút những người tiêu dùng trung thành và lâu dài. Trong một thế giới thương hiệu ngày càng định hướng kỹ thuật số và internet đang chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo để tạo ra các chiến lược quảng cáo ngoài trời đáng chú ý nhưng dễ tiếp thu, hấp dẫn và có ảnh hưởng.

Bất kể những gì bạn có thể đã nghe nói về nó, có một điều chắc chắn – blockchain có tiềm năng biến đổi cảnh quan quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời. Blockchain có thể cho phép thương hiệu đạt được thông tin chi tiết về nhân khẩu học của khách hàng bằng cách tạo điều kiện và khuyến khích người tiêu dùng tham gia quảng cáo dựa trên vị trí kỹ thuật số của họ (ví dụ như chụp ảnh và chia sẻ nó trên hồ sơ xã hội) quá trình được gọi là tokenisation.

Tận dụng dữ liệu dựa trên vị trí có thể tạo ra tác động lớn đối với quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời. Về cơ bản, cho phép thương hiệu điều chỉnh chiến dịch của họ cho một đối tượng cụ thể, tại một thời điểm cụ thể và với một mục đích cụ thể thực sự tạo nên sự khác biệt.

Tuy nhiên, quảng cáo dựa trên vị trí không phải là không có thiếu sót của nó. Các vấn đề riêng tư phát sinh khi các doanh nghiệp khai thác dữ liệu người tiêu dùng để định hình và điều chỉnh các nỗ lực quảng cáo của họ. Hơn nữa, nó thường được coi là một cách chậm và không hiệu quả để nhắm mục tiêu người tiêu dùng vì dữ liệu có thể được huy động bị hạn chế và không nhất thiết dẫn trực tiếp đến doanh thu tăng lên.

Hợp đồng thông minh, mã thông báo và quảng cáo OOH

Về cơ bản, Blockchain là một công nghệ lưu giữ hồ sơ phi tập trung, tạo điều kiện cho peer và an toàn trong suốt giao dịch tài chính với nhau mà không cần quản trị viên tập trung của bên thứ ba. Những trao đổi ngang hàng này được kiếm tiền và được thực hiện bởi một loại tiền tệ kỹ thuật số được mã hóa được gọi là tiền điện tử.

Công nghệ có giá trị ước tính khoảng 175 tỷ USD vào năm 2025 [Gartner] đi xa hơn một bước so với quảng cáo dựa trên vị trí hiện tại. Liên quan đến biển báo kỹ thuật số , một trong những khả năng hấp dẫn nhất là Blockchain cho phép một hình thức tokenization cùng có lợi xảy ra giữa một thương hiệu và người tiêu dùng của nó.

Ví dụ, hãy tưởng tượng hiển thị kỹ thuật số khuyến khích người dùng tương tác với nó bằng cách chụp ảnh và quảng bá quảng cáo trên các phương tiện truyền thông xã hội của họ để đổi lấy một khoản tín dụng lưu trữ kỹ thuật số (crypto) cố định. Đổi lại điều này sẽ cho phép một thương hiệu tạo quảng cáo được nhắm mục tiêu vi mô vì họ sẽ có được dữ liệu cụ thể và vô giá về nhân khẩu học của người tiêu dùng của họ.

Hình thức tokenization giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể được hành động bởi một hợp đồng thông minh. Một hợp đồng thông minh trong định nghĩa đơn giản nhất của nó là một đoạn mã máy tính điều khiển các trao đổi trong tương lai giữa các bên trên blockchain khi các điều kiện nhất định được kích hoạt. Ví dụ: một sự kiện kích hoạt có thể là khi người tiêu dùng tương tác với quảng cáo ngoài trời bằng cách chia sẻ ảnh trên hồ sơ truyền thông xã hội của họ. Đổi lại, điều này có thể tạo ra hợp đồng để thực hiện chính nó và họ sẽ được liên tục và minh bạch với tín dụng mã hóa cửa hàng từ thương hiệu quảng cáo.

Hơn nữa, người tiêu dùng có thể đảm bảo rằng thông tin của họ được an toàn bởi vì công nghệ sổ kế toán phân phối được mã hóa mạnh mẽ. Như tên cho thấy; mỗi giao dịch đại diện cho một ‘khối’ và tất cả các khối được kết nối với việc tạo chuỗi tiếp theo. Vì chuỗi này được phân phối tới mọi mạng ngang hàng trong mạng và không được kiểm soát bởi một quản trị viên trung tâm nên sẽ vô cùng khó khăn cho bất kỳ hacker hoặc bên thứ ba nào can thiệp vào dữ liệu.

Hệ thống này vẫn tiếp tục phát triển mà không cần nói thêm rằng tương lai của ngành công nghiệp quảng cáo ngoài trời chắc chắn sẽ là một trong những điều thú vị.

Nguồn: Digitalsignagetoday.com