VDS – Tiết kiệm chi phí và thời gian nhờ vào màn hình khổ lớn

Nhanh chóng, rẻ, chất lượng … chỉ có thể chọn hai trong 3 yếu tố này. Khái niệm này thường được trình bày dưới dạng biểu đồ Venn của các vòng tròn chồng chéo, nơi bất kỳ hai loại nào có thể được kết hợp, nhưng không bao giờ là cả ba. Nếu bạn muốn nhanh chóng và rẻ tiền, bạn không thể có một sản phẩm/ hoặc dịch vụ chất lượng. Nếu bạn muốn tốt và rẻ, bạn không thể nhanh chóng. Nó cũng được gọi là “Quản lý dự án Triple Constraint” nhưng tôi thích tiêu đề đơn giản hơn nếu không hoàn toàn chính xác của “Project Triangle”.

Khi xem xét một cơ hội, và với mục đích của trường hợp này, cơ hội là một giải pháp trực quan định dạng lớn, chìa khóa để loại bỏ thời gian và lãng phí nỗ lực là xác định ít nhất hai tham số dự án trước khi bắt đầu thiết kế. Hai điều tốt nhất trong quan điểm của tôi là những cái ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng: khung thời gian và ngân sách. Nếu hai yếu tố này có thể được xác định  trước, tôi biết tôi có thể thiết kế và phân phối chất lượng nào cho khách hàng. Hãy xem xét một số ví dụ.

Nếu khách hàng có thời gian ngắn và ngân sách hạn chế, tôi sẽ lãng phí thời gian và công sức của mọi người nếu tôi thiết kế giải pháp LED cao cấp. Đối với người mới bắt đầu, thời gian chờ trên đèn LED thường dài hơn nhiều so với màn hình LCD mỏng và đèn LED cao cấp đắt hơn (mặc dù chi phí cảu cả hai đều bị thu hẹp nhanh chóng). Vì vậy, tùy thuộc vào kích thước, tôi có thể sẽ đề xuất một giải pháp LCD bằng cách sử dụng các màn hình tốt nhất trong ngân sách cho phép.

Nếu khách hàng có thời gian dài hơn và ngân sách hào phóng hơn, các tùy chọn của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể. LED bây giờ là một lựa chọn, cũng như màn hình LCD siêu mỏng. Tại thời điểm này, giải pháp được điều chỉnh nhiều hơn theo kích thước, loại nội dung và điều kiện cài đặt. Tất cả đều có thể được giải quyết cẩn thận vì có thời gian để xem xét tất cả các yêu cầu.

Nếu khách hàng có  thời gian giới hạn và ngân sách hào phóng, chất lượng cao hơn vẫn là một lựa chọn, mặc dù nó có thể có nghĩa là xúc tiến các lô hàng hoặc thuê thêm nguồn lực để đáp ứng thời hạn cài đặt.

Nhưng nếu khách hàng không thực sự có một số ngân sách, nhưng họ muốn một cái gì đó tốt và cần nó nhanh. (Điều này không bao giờ xảy ra, phải không?) Vâng, bây giờ bạn đang làm việc tam giác dự án từ một phía khác nhau. Họ muốn nhanh chóng và tốt, mà tam giác nói sẽ không rẻ, nhưng bạn không xác định được ngân sách khách hàng đang có là bao nhiêu. Vì vậy, chúng ta hãy một cuộc trao đổi trước tiên.

Tôi đang lãng phí thời gian của khách hàng tiềm năng hơn là tôi tập trung vào vấn đề ngân sách. Vì vậy, ngay cả khi họ không cam kết  chi tiền cho dự án, tôi sẽ làm việc với họ để thiết lập một ngân sách lý thuyết. Điều này mang lại cho tôi một mục tiêu thiết kế và giúp quản lý kỳ vọng của khách hàng. Bây giờ tôi quay trở lại mặt ưa thích của tam giác, dòng thời gian và ngân sách, và chất lượng thiết kế tự hoạt động.

Bạn có thể sẽ không nhận được số ngân sách như kỳ vọng, nhưng đáng để thực hiện nỗ lực này. Nếu bạn làm việc tam giác dự án từ dòng thời gian và ngân sách, bạn sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình sớm hơn. Và kết thúc quá trình đàm phán nhanh hơn có nghĩa là có nhiều thời gian hơn để phân phối dự án.

Hình ảnh thông qua giải pháp Visual Ion Llc.